Aktuality

Projektové výzvy

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dotazník pre účely spracovania Stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, o.z. na programové obdobie 2014-2020

Dotazník si môžete stiahnuť TU

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Súhrnná správa  o zákazkách

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke "Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Vodný raj-Aquaparadiso-Víziparadicsom, o.z."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty k projektu "Naše dedičstvo, naša budúcnosť"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 • Výzva na predloženie cenovej ponuky k projektu "Revitalizácia, obnova historického parku a výstavba náučného chodníka" na území MAS Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom
 • Výzva
 • Prílohy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2300557

Názov projektu:                    "Zelená družobným partnerstvám"

Dátum podpísania zmluvy: 26.2.2014

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2300556

Názov projektu:                   "Naše dedičstvo, naša budúcnosť"

Dátum podpísania zmluvy: 27.1.2014

 

 • Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2300556

 

Názov projektu:                   "Naše dedičstvo, naša budúcnosť"

Dátum podpísania zmluvy: 19.8.2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zverejnenie oznámenia pre schválené MAS z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • OZNÁMENIE O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

  Oznámenie:                          Oznámenie z MPaRV SR


  Dátum zverejnenia: 26. november 2013

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z.
 • 3.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

  Výzva č.: 10/PRV/MAS23 - predĺženie termínu

  Dátum vyhlásenia výzvy: 14. august 2013

  Dátum uzavretia výzvy: 28. november 2013

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z.

3.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBYB PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

Výzva č.:                               10/PRV/MAS23 - opravená

Dátum vyhlásenia výzvy: 14. august 2013

Dátum uzavretia výzvy: 15. november 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zmluva o národnej spolupráci na projekte "Naše dedičstvo, naša budúcnosť" uzatvorená s občianskym združením Podhoran

Zmluva:                                 "Naše dedičstvo, naša budúcnosť"

Dátum podpísania zmluvy: 08. augusta 2013

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z.

3.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

Výzva č.:                                11/PRV/MAS23

Dátum vyhlásenia výzvy: 14. august 2013

Dátum uzavretia výzvy: 13. september 2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

Výzva č.:                                10/PRV/MAS23

Dátum vyhlásenia výzvy: 14. august 2013

Dátum uzavretia výzvy: 18. október 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

Výzva č.: 9/PRV/MAS23 - opravená

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. máj 2013

Dátum uzavretia výzvy:         28. jún 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

Výzva č.:                               9/PRV/MAS23

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. máj 2013

Dátum uzavretia výzvy:         28. jún 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z.

2.1 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE

Výzva č.: 8/PRV/MAS23

Dátum vyhlásenia výzvy: 24. mája 2013

Dátum uzavretia výzvy:         12. júna 2013

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z.

3.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

Výzva č.:                               7/PRV/MAS23

Dátum vyhlásenia výzvy: 22. júna 2012

Dátum uzavretia výzvy:         20. júla 2012

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z.

3.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

Výzva č.:                               6/PRV/MAS23

Dátum vyhlásenia výzvy: 10. apríl 2012

Dátum uzavretia výzvy:         30. apríl 2012

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z.


 

1.2 PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Výzva č.: 5/PRV/23

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. máj 2011

Dátum uzavretia výzvy: 16. jún 2011

 

 

 

1.1 DIVERZIFIKÁCIA SMEROM K NEPOĽNOHOSPODÁRSKYM ČINNOSTIAM

Výzva č.: 4/PRV/23

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. máj 2011

Dátum uzavretia výzvy: 16. jún 2011

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z.

3.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

Výzva č.: 3/PRV/23

Dátum vyhlásenia výzvy: 1. apríl 2011

Dátum uzavretia výzvy:         4. máj 2011

 

Oznámenie č. 1 k Výzve č. 3/PRV/23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

P O Z V Á N K A

na

INFORMAČNÝ SEMINÁR

k

Výzve č. 3/PRV/23

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Predložené ŽoNFP, ktoré MAS odporúča schváliť na financovanie z PRV SR 2007 – 2013 v rámci Výzvy č. 1/PRV/23:

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu Názov projektu
Obec Vrakúň Technická infraštruktúra pre IBV Vrakúň – výstavba vodovodu a kanalizácie, lokalita Forrád
Obec Povoda Povoda kanalizácia
Obec Kostolné Kračany Kanalizácia Obce Kostolné Kračany – II. III. a IV. etapa

 

Predložené ŽoNFP, ktoré MAS odporúča schváliť na financovanie z PRV SR 2007 – 2013 v rámci Výzvy č. 2/PRV/23:

Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu Názov projektu
Obec Mad Prístavba k budove TJ Mad
Obec Malé Dvorníky Výstavba detských a športových ihrísk – časť detské ihriská
Obec Dunajský Klátov Obnova centra obce Dunajský Klátov
Obec Vrakúň Športový štadión – tribúna, 1. etapa
Obec Trhová Hradská Rekonštrukcia športového areálu
Obec Ohrady Detské a športové ihrisko
Obec Horné Mýto Detské ihriská a miestny informačný systém, Horné Mýto
Obec Kráľovičove Kračany Rekonštrukcia – prestavba TJ Kráľovičove Kračany
Obec Topoľníky Sanácia objektu športovej haly a výstavba detských ihrísk v obci Topoľníky
Obec Veľké Dvorníky Areál futbalového ihriska – prevádzková budova s hľadiskom
Obec Baka Detské ihriská centrálnej zóny obce Baka
Obec Jurová Obnova a oživenie centra obce Jurová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z.

3.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

Výzva č.: 1/PRV/23

Dátum vyhlásenia výzvy:       1. december 2009

Dátum uzavretia výzvy:          1. február 2010

 

3.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

Výzva č.: 2/PRV/23

Dátum vyhlásenia výzvy:       1. december 2009

Dátum uzavretia výzvy:         1. február 2010

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P O Z V Á N K A

na

INFORMAČNÝ SEMINÁR

k

Výzve č. 1/PRV/23
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Výzve č. 2/PRV/23
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

 

 

 

 


 

 
Created & hosted: DesigNet,s.r.o.