Kérdések és válaszok

A helyi akciócsoporttal kapcsolatos kérdések

  • Mit jelent a helyi akciócsoport?

A helyi akciócsoport partnerséget jelent, melyben képviseltetik magukat a helyi közösségek, vállalkozók, önkormányzatok, mezőgazdászok és erdészek, fiatalok, nők és más fontos szereplők helyi szinten. Feltétele, hogy a magánszektor képviselői (civil szervezeteket is beleértve) a partnerségben résztvevők minimum 50 %-át alkossák. A helyi akciócsoport mint a köz - és magánszektor  nem hivatalos partnersége jön létre, melyek egy területen tevékenykednek. A partnerség e formáját mint polgári társulást kell bejegyeztetni (a törvénytár 83/1990 sz. törvénye alapján).

  • Mi a helyi akciócsoport feladata?

A csoport feladatai a következők:

• a területfejlesztési stratégia előkészítésének a koordinálása mint fontos dokumentumnak, amely a Leaderen belüli projekt realizációjának a feltétele. A fejlesztési stratégián belül meg vannak határozva a végső igénybevevők, jogosult tevékenységek, melyek célja a vidéken élők életkörülményeinek, gazdasági és szociális lehetőségeink a javítása, 

•  kritériumok kidolgozása a projekt kiválasztásához, aminek összhangban kell lennie az igazgatási szerv, a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériumának, szabályzatával. A projekt kiválasztásának kritériumai a stratégia részét képezik,

• a területfejlesztés stratégiájának implementációja, ami a stratégia előterjesztését jelenti az igazgatási szervnek a felhívásban megadott időpontig. Ha a stratégia támogatva lesz, a helyi akciócsoport kiírja a felhívást a projektek beadására, létrehozza a választási bizottságot, aki a stratégiában megírt kritériumok alapján kiválasztja a projektet. Ezután a Mezőgazdasági Minisztérium mellett működő ügynökség szerződést köt a projektek sikeres beadóival, 

• a területfejlesztés stratégiájának aktualizációja és átértékelése,

• a helyi akciócsoport tevékenységének irányítása, öszejövetelek szervezése,

• pénzügyek rendezése.
 

 

Created & hosted: DesigNet,s.r.o.