Kancelária MAS

Kancelária MAS - zriadená výkonným výborom MAS

Kancelária zabezpečuje spravovaním verejných prostriedkov, manažment činnosti realizáciám úloh MAS.

 

Na čele kancelárie je manažér MAS. Manažér MAS je v trvalom pracovnom pomer na plný úväzok.

Administratívu realizáciám úloh zabezpečujú administratívny pracovník MAS a účtovník MAS.

Administratívny pracovník MAS je v trvalom pracovnom pomer na plný úväzok.

Účtovník MAS pracuje na základe mandátnej zmluvy v roku 2010, 2011 , 2012-2013, 2013, 2014-2015.

 

Created & hosted: DesigNet,s.r.o.