Monitorovací výbor MAS

Monitorovací výbor je kontrolným orgánom, ktorý:


- vykonáva hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie,

- pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie a správy o monitoringu za ročné obdobie, ktoré sa predkladajú riadiacemu orgánu Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Pôdohospodárskej platobnej agentúre,

- vykonáva monitoring priebehu vecného a finančného plnenia projektov za ročné obdobie,

- hodnotí jednotlivé výzvy.
 

Created & hosted: DesigNet,s.r.o.